Splo�ni pogoji - Pi�kotki
Kaj so pi�kotki?

Pi�kotki so male besedilne datoteke, ki jih ve�ina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje pi�kotkov po �elji omeji ali onemogo�i.


Zakaj so pi�kotki potrebni?

Pi�kotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostej�e funkcije e-poslovanja ne bi bile mogo?e brez pi�kotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomo�jo pi�kotkov hitrej�a in enostavnej�a. Z njihovo pomo�jo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izku�nje, s tem je prihranjen ?as, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj u�inkovito in prijetno.


Zakaj spletne strani uporabljajo pi�kotke?

Pi�kotke uporablja ve�ina spletnih strani, so priro�no sredstvo za ohranjanje sve�e in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo pi�kotkov je tako ve�, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika � saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja dolo�ene spletne strani. Podjetja lahko s pomo�jo pi�kotkov ocenijo u�inkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in �tevila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.


Na�a spletna stran uporablja pi�kotke za:

  • lastno uporabo na www.mnz-celje.com
  • Google Analytics